Logistikøkonom, skibsfører, maskinmester, shippingelev – der er mange muligheder for at uddanne sig inden for shipping, og rederierne melder da også om en stor interesse for uddannelse blandt unge mennesker. Der har altid stået en vis nimbus omkring shippingfaget, og ikke mindst tidligere var det en begivenhed, når et rederi som A. P. Møller havde elevrekruttering, og der mødte en stor flok unge mennesker op i deres stiveste puds – de vidste nok, hvordan reglerne om påklædning var i det gamle rederi.

Brancheorganisationen Danske Rederier udbyder sin egen uddannelse inden for shipping, nemlig Danish Shipping Academy. Herfra meldes der også om en stor og stigende interesse.

Danish Shipping Academy søges af medarbejdere i de enkelte rederier og fungerer som en toårig trainee-uddannelse, som går under betegnelsen The Commercial Shipping Program.

Eksisteret siden 2012

Denne særlige gren af uddannelse inden for shipping kræver, at man allerede har et job inden for branchen, for eksempel som elev eller som ung medarbejder, som der bliver lagt en særlig karriereplan for.

Danish Shipping Academy har været i gang siden 2012, og bag uddannelsen stod brancheforeningen Danske Rederier og en stribe enkelt-rederier, som ønskede, at der blev udbudt en branchespecifik uddannelse til deres unge medarbejdere. Baggrunden var både et ønske om at fastholde de unge mennesker i branchen, men også at få skabt en ny uddannelse, hvor der blev formidlet et meget bredt branchekendskab, og hvor eleverne samtidig fik mulighed for at danne de netværk i branchen, der er så vigtige for enhver karriere.

Divi