Det kræver sin mand at køre med kemikalier og farlige affald. Der en masse regler, der skal følges – blandt andet skal chaufføren have en særlig uddannelse i at køre med den type gods. Det kaldes et ADR-bevis, og bilen skal også være udrustet, så det er muligt at imødegå situationer, der kan være kritiske. Når man eksempelvis kører med farligt affald, skal der være udstyr på bilen, der kan bruges til brandslukning, og der kan være særlige krav om andet udstyr også.

Det er også meget vigtigt, at den, der kører med farligt affald og kemikalier, fører et register over det gods, der er kørt med. Og dokumentationen skal gemmes i tre år, så der er helt styr på, hvad der har trillet rundt på lande- og motorveje.

Hele regelsættet om transport af farligt affald og kemikalier findes i Affaldsbekendtgørelsen, som er udgivet af Miljøstyrelsen.

Som medtrafikant til de mange store lastbiler, der kører med denne type affald, er det betryggende at vide, at der findes skrappe regler for denne transporttype, og at der er ganske alvorlige sanktioner, hvis en transportvirksomhed ikke overholder disse regler.

Divi