Hver dag – og nat – året rundt transporteres der tonsvis af friske fødevarer fra producenter til butikker, bagerier, slagterier og alle mulige andre steder, hvor der sælges eller forarbejdes fødevarer.

Det er en transportform, der er underlagt en lang række krav og regler fra Fødevarestyrelsen, så det er en form for transport, der kræver, at man har det rette materiel og også ofte har taget forskellige kurser, der sikrer, at man kan håndtere fødevarerne korrekt i forhold til hygiejne m.v.

Mange af reglerne er fælles EU regler, så de gælder i alle EU lande og de lande, der har tilknyttet sig EU reglerne – for eksempel Norge.

Egenkontrol er vigtig

Hvis man transporterer fødevarer, skal man også have systemer for den såkaldte egenkontrol, hvor man systematisk dokumenterer, hvordan man håndterer fødevarerne, og hvorledes man overholder de regler, der gælder for området. Afhængigt af, hvor stor en betydning, et område har for fødevaresikkerheden, skal kontrollen være skriftlig eller mundtlig. Som udgangspunkt er egenkontrollen skriftlig, fordi man derved altid kan dokumentere, hvad man har foretaget sig.

Køl

Ofte vil fødevarer skulle transporteres under køl. Det kræver særlige lastbiler med kølelad, eller man kan transportere dem i særlige kølecontainere, der så monteres på lastbiltrækkeren som enhver anden sættevogn.

Hvis man har med kølede fødevarer at gøre, skal man især sikre, at kølekæden kan opretholdes – at fødevarerne hele tiden er under den krævede temperaturkontrol, så man ikke risikerer, at der sker bakterievækst, som kan forringe fødevaresikkerheden. Alt sammen noget, der kræver viden og uddannelse hos de chauffører og andre medarbejdere, der håndterer fødevarerne.

Ansvaret

Når man transporterer fødevarer, følger der et ansvar med for, at transporten foregår efter reglerne. Det er altid ledelsen af virksomhed, der har ansvaret for, at transporterne foregår efter reglerne, og at personalet har den tilstrækkelige viden og uddannelse. Det gælder også, hvis man som transportør overdrager transporten til et andet firma.

Divi