Shipping og søfart er i den grad blevet en digital verden. Det er komplet umuligt at planlægge at fylde et containerskib uden at have udstrakt adgang til digitale planlægningsværktøjer, men også ude på skibene bliver det i stadig højere grad nødvendigt at have en grundigt kendskab til digitale udviklingsområder.

Det gælder både inden for kommunikation baseret på it, det gælder programmering, et område som dataanlyse, og det gælder viden om robotteknologi.

Uddannelserne skal i front

En undersøgelse blandt de danske rederier og shippingvirksomheder viser, at der er et udbredt ønske om, at de maritime uddannelser kommer i front, når det handler om at få etableret digitale færdigheder hos de studerende. Vel at mærke færdigheder, der går dybere end brugerniveauet og netop får inddraget det, der skal til bag kulissen. De studerende skal vide, hvordan processerne foregår, så de selv kan videreudvikle og skabe nye, digitale løsninger inden for deres fag.

Rederierne efterspørger også flere kompetencer inden for tværgående discipliner som ledelse og kommunikation, som bliver stadig vigtigere områder i takt med, at flere og flere arbejdsopgaver skal løses på andre måder, end de tidligere er blevet det.

Maskinfolket har især behov

Det er ikke mindst jobfunktioner som maskinmestre og navigatører, som i stigende grad får brug for nye digitale færdigheder. Det tekniske område er i en rivende udvikling, og eksempelvis er der store bestræbelser i gang for at gøre skibsfarten mere miljøvenlig. Det kræver adgang til analyseværktøjer og justeringsmekanismer, hvis dette skal lykkes, sådan at medarbejderne ude på havet kan arbejde direkte med de forhold, der kan forbedre skibene drift i bæredygtig retning. Den type værktøjer er i høj grad baseret på digital teknik, og derfor skal kendskab til dem bygges ind i uddannelserne allerede fra starten.

Det digital behov er dog til stede i alle grene af shipping- og transporterhvervet, så det er en betydelig opgave, der ligger og venter for de enkelte uddannelsessteder. Måske kan ikke alle skoler løfte opgaven på samme niveau, så måske vil vi se mere differentierede uddannelser i fremtiden.

Ønsket om mere digital viden hænger sammen med den plan for vækst i det blå erhverv – søfarten med alle dens tilgrænsende brancher – som den daværende regering under ledelse af Lars Løkke Rasmussen lancerede for et par år siden. Her blev det slået fast, at det var vigtigt at få afdækket, om uddannelserne levede op til rederierne ønsker, og her er det så kommet frem, at der i høj grad bør satses på at forøge de studerendes digital kompetencer.

Divi