Der er ikke så sjældent trængsel på de danske veje, og som et forsøg på at løsne op for dette problem har man etableret et forsøg fra Vejdirektoratets side, således at der frem til 2030 på udvalgte vejstrækninger må køres med de såkaldte modulvogntog.

Et modulvogntog er nogle særligt lange vogntog, som gør, at en lastbil kan flytte en betydeligt større godsmængde end de almindelige lastvogne med sættevogn.

Ifølge Vejdirektoratet skal forsøget med modulvogntog vise, om der kan opnås en øget effektivitet og dermed produktivitet med denne transportform, ligesom man forventer, at trafiksikkerheden vil forbedres og miljøet vinde, fordi der udledes mindre CO2 og partikler fra de store vogntog, end hvis der skulle køres med flere almindelige lastvogne.

Størrelsesforholdet ved et modulvogntog er således, at der med to modulvogntog kan transporteres den samme godsmængde som med tre almindelige sættevogne. Et af resultaterne er blandt andet et mindre brændstofforbrug. Der vil med et modulvogntog blive brugt 15 % mindre brændstof ved en given godsmængde i forhold til almindelige sættevogne.

Et modulvogntog er en voksen sag. Det er op til 25,25 meter lange, og de må maksimalt veje 60 tons. Da de skal bruge mere plads til at manøvrere på, kan de ikke køre alle steder.

Divi