Transport er et mangesidet erhverv – det afspejler sig i det hav af forskellige transportopgaver, som hver dag løses til vands og til lands.

På vejene støder vi blandt andet tit på de store særtransporter, som finder sted, når der skal flyttes vinger, møllehuse og tårne til de mange vindmølleparker, der i dag opføres til vands. Delene fragtes især om natten ad de danske motorveje fra fabrikkerne og ud til udskibningshavnene. De afskibes blandt andet fra Esbjerg, som er dansk off shore center.

Men særtransporter er mange andre ting. Snart møder vi blokvogne med store mejetærskere og gravemaskiner, snart er det store tanke til fødevareproduktionen eller spildevand, der skal flyttes fra en fabrik til det sted, hvor de skal installeres, og snart er det et typehus, der skal flyttes fra fabrikken til det sted, hvor det skal opføres.

Nye regler

Der har længe været nye regler for alle disse særtransporter på vej, men arbejdet har været forsinket og er nu også hindret af, at der er dannet en ny regering, som først nu er ved at finde sine egne ben. Men overordnet set har ideen været at samle alt, der har med administrationen af reglerne om særtransporter at gøre, hos Færdselsstyrelsen, men bestræbelserne er stødt på nogle administrative vanskeligheder, også fordi nogle styrelser og kontorer ikke har været interesseret i at afgive deres område til en anden styrelse eller et andet kontor.

Særtransporter har deres egne regler, fordi de fylder meget på vejene og ofte kun kan køre med langsom fart. Reglerne omfatter blandt andet transporternes mulighed for at parkere på rastepladserne, hvor der er kommet nye og begrænsende regler for, hvordan og hvor længe de må holde.

Divi