Det Blå Danmark er en fælles betegnelse for de erhverv, som har med transporten til havs at gøre, eller på anden måde har med arbejdet til vands at gøre, herunder de virksomheder, der for eksempel leverer materialer og driftsmidler til skibsfarten, vedligeholder materiel eller sørger for nyt udstyr.

Nu viser en undersøgelse, at medarbejdere i Det Blå Danmark bidrager væsentligt mere til samfundets økonomi end tilsvarende medarbejdere i andre brancher. I 2018 skabte en medarbejder i Det Blå Danmark således en bruttoværditilvækst, som var dobbelt så stor som gennemsnittet i den danske økonomi i det hele taget.

Mange medarbejdere i erhvervet

Det får brancheforeningen bag Det Blå Danmark, Danske Rederier, til at konkludere, at det i høj grad vil være en god idé at få skabt flere arbejdspladser i denne del af erhvervslivet.

I dag er der cirka 96.000 medarbejdere i Det Blå Danmark. Tallet dækker både dem, der er direkte ansat i en virksomhed, der opererer på havet, og dem, der er indirekte tilknyttet erhvervet – eksempelvis i leveringsvirksomheder eller andet.

Det Blå Danmark tegnede sig i 2018 for 27 procent af den danske eksport, så der er tale om en betydeligt erhverv for den danske samfundsøkonomi. Medarbejderne er da også ganske godt aflønnet – de får gennemsnitligt 133.000 kr. mere i løn om året end det, som en dansk lønmodtager ellers får i gennemsnitsløn.

Holder skansen

Den danske skibstransportbranche holder skansen, også selv om den amerikanske præsident Donald J. Trump kæmper en brav kamp for at udmanøvrere Kina som stor økonomi i verdenssammenhæng.

Selv om der er handelskrig, stiger anløbene til de amerikanske havne, og det modsvarer så rigeligt den stagnation, som trafikken til og fra de kinesiske havne byder på i disse år. Også af den grund er der gode grunde til at forsøge at tiltrække endnu flere mennesker til Det Blå Danmark, så branchen kan skabe sin vækst på dansk arbejdskraft og ikke udelukkende skal basere sig på at kunne tiltrække udenlandsk arbejdskraft. Selv om søfart og søtransport er en global industri, som opererer på tværs af landegrænser og have, er der god grund til at søge at skabe så mange danske arbejdspladser som muligt, så værditilvæksten kommer hele samfundet til gode og betydningen for dansk eksport kan fastholdes.

Divi