Der er fart på shippingbranchen. De danske rederier, der opererer rundt omkring i verden – fra danske havne til oversøiske destinationer – har haft fuld fart på de senere år. For eksempel lagde et dansk handelsskib i 2018 til i en amerikansk havn ikke mindre end 5.454 gange – en stigning på ikke mindre end 16 procent.

Væksten skyldes især, at produktionen i USA er vokset. Når det sker, skal der bruges flere råstoffer til at fremstille varer af, og selv om præsident Donald J. Trump har indført en række handelsforanstaltninger, der blandt andet skal støtte den indenlandske produktion, så skal der stadig indføres produkter til USA, hvis den indenlandske produktion skal fungere.

Europa er godt med

Det er ikke blot i USA, at der har været vækst i anløbet af danske handelsskibe. Også i Europa har de danske rederier oplevet vækst, selv om der ikke er nogen synderlig økonomisk vækst i de europæiske lande. Når der så anløber flere danske skibe til europæiske havne, betyder det, at de danske rederier har øget deres markedsandele i forhold til andre rederier.

Det er især de rederier, der tager af den europæiske nærtrafik, der har haft fremgang på de europæiske destinationer. Det er de rederier, der tager sig af den såkaldte feeder trafik, der går fra de regionale europæiske havne til de store udskibningshavne i for eksempel Hamburg eller Rotterdam.

Kina går tilbage

I Kina er det de sidste par år gået lidt langsommere, ikke mindst på grund af handelskrigen med USA. Derfor oplever de danske rederier også en mindre vækst her end på de andre markeder, idet de kinesiske virksomheder eksporterer mindre end tidligere, og behovet for at flytte containere fra Kina er derfor mindre.

Divi