Vi møder dem hele tiden – i byen, på landevejen: busserne, som transporterer mennesker fra punkt A til punkt B. Bustransporten er en vigtig del af den kollektive trafik, som er en hjælp til de mennesker, der ikke selv kan transportere sig, har råd til en bil eller på anden måde kan komme frem. Den kollektive trafik er også et godt greb i kampen mod de klimaforandringer, som vi oplever, idet transporten af mange mennesker i ét transportmiddel giver en mindre udledning af skadelige klimagasser pr. person, end hvis man kørte hver for sig i sin egen bil.

<p>Transport med bus har traditionelt været en opgave, der er delt mellem det offentlige og private busselskaber. I dag er al bustransport lagt ud i offentlige ejede virksomheder, der drives med egne budgetter, eller den foretages af private virksomheder.

Blandt de nyeste tiltag inden for busdrift er de mange mellembys linjer, som køres af særlige selskaber, for eksempel Flixbus. Her kan folk komme fra by til by for en meget lav pris, og derfor er den form for bustransport blevet meget populær og en alvorlig konkurrent til toget, som ellers traditionelt har stået for den længere transport mellem landsdelene.

Divi