Skælskør - Maritimt Knudepunkt Storebælt

lystbaadehavnelogo

Du er her: Hjem Gæstesejlere Indsejling

Indsejling

Smålandsfarvandet, Skælskør Fjord55°15,1'N 11°17,2'E

Besejling

Indløbet til fjorden går gennem den gravede rende over Tudsehage. Fra det SE-lige hjørne af Skælskør Red fører indløbet således ind mellem to stenmoler og videre langs E-siden af den W-lige mole. Om dagen leder båkerne på Gedehave gennem renden til det sted, hvor løbet begynder at dreje mod E. Om natten giver ledefyrene på båkerne vejledning.

Sejlløbet til havnen fortsætter gennem det uddybede løb over Skælskør Yder- og Inderfjord. Det meget smalle løb gennem fjorden er ikke fyrbelyst. Dybden i fjorden er meget ringe, så løbets afmærkning skal nøje respekteres. Gæstefartøjer over 12 m bør af hensyn til anvisningen af liggeplads i havnen kontakte havnen på telefon 58 19 42 04 før ankomst.

 

Båker

Gedehave Bag- og Forbåke leder holdt overet (156°) gennem den gravede rende over Tudsehage.
Bagbåken: Hvid mast med rød- og hvidstribet trekant med nedadvendt spids.
Forbåken: Hvid mast med rød- og hvidstribet trekant med opadvendt spids.

 

Fyr

Gedehave Bag- og Forfyr viser rødt, fast lys. Fyrene leder holdt overet (156°) gennem den gravede rende over Tudsehage.

 

Fartbegrænsning

Det uddybede løb skal passeres med langsom fart. 3 knob ved passage af Vasebro i fjorden.

 

Strøm

Strømmen i den inderste del af havnen kan i visse situationer være hård, til dels bevirket af det indenfor liggende nor; den er med roligt vejr regelmæssigt skiftende hver 6. time og kan undertiden løbe med indtil 3 knob. Under uroligt vejr kan strømmen løbe samme vej i længere tid. 

 

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,5 m. Vinde mellem NW og NE kan give indtil 1,0 m højvande og vinde mellem SE og SW indtil 0,6 m lavvande.

 

Største skibe

der kan besejle havnen: Længde 60 m, bredde 10 m og dybgang 3,5 m.
Anmærkninger om sejlrenden kan findes på Den Danske Havnelods