Omø - Maritimt Knudepunkt Storebælt

lystbaadehavnelogo

You are here: Home Gæstesejlere Indsejling

Indsejling

Anløbes dag og nat. Storebælt, Langelandsbælt og Smålandsfarvandet NW-lige del er ligesom Agersø Sund fyrbelyst.
Ved anduvning fra N, W og S, vejleder Omø Vn, og molefyrets hvide vinkel viser ind mellem Omø NW Flak og Omø Rev i 146-180°.
Den gravede rende langs NE-molen er ikke afmærket. Næbbet Vn og fyrbåker på Agersø leder ind i Omø Sund fra SE i 328-332°, hvor en rød/hvid lystønde m. kugletop vejleder ved anduvningen. Helleholm Vn på Agersø viser fra Omø Sund ud i Storebælt.
Revet W for Omø Vn er stenet og uafmærket.
Omø SW Flak strækker sig mod SSE, hvor kompasafmærkning viser et løb N om Omø Tofte, mindste dybde 3,4 m.
De lave, stenede grunde på Omø Tofte og Omø Stålgrunde er ikke yderligere afmærket.
Omø Sund er markeret af grønne og røde tønder med topbetegnelse samt kompasafmærkning på Helleholm Flak SE for Agersø.
Lystbåde skal så vidt muligt undgå den trafikregulerede rute i Storebælt og Langelandsbælt og må kun gå på tværs af dybvandsruterne. De store skibe der sejler her og gennem Omø Sund og Agersø Sund kan ikke vige.
Vis hensyn til færgetrafikken.

Vandstand:
Middel HV - LV: 0,2 m
NE-lig vind: + 1,2 m
SW-lig vind: - 1,2 m

Tilsanding forekommer, især omkring yderste molehoved.

Største dybgang: 2,5 m.